Centrum de Verbeelding

 

Hoe wordt een initiatief geboren? Zomaar op een zomeravond in juni (2020),waar vier mensen in dit geval bij elkaar zitten en een idee omarmen, dat al langer leeft bij hen.

De vier zijn : Derk Floors, Cindy Gronouwe, Jan Gronouwe, Moniek Vroemen.

Na deze eerste avonden worden verdere stappen gezet. Dat leidt o.a. tot een uitgebreide notitie waarin uitgangspunten, doelstellingen en realisering worden uitgewerkt. De naam ‘De Verbeelding ‘ wordt de gezamenlijke noemer voor de ideeën die we hebben.

“Het idee is om een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om op adem te komen, met elkaar in gesprek te gaan, tot nieuwe inzichten te komen; een plek waar de verbeelding en de creativiteit gestimuleerd worden.

Een dergelijke ontmoetingsplek kan bijdragen tot meer verbinding en begrip tussen mensen en een impuls geven tot een samenleving waarin mensen samen leven en waarin het bestaande niet beschouwd wordt als het enig mogelijke.

Er moeten plekken zijn, waar tijd en ruimte is voor opinie en debat, voor verdieping en verbeelding, voor inspiratie en ontspanning.

Daaraan willen we met ‘De Verbeelding “een bijdrage leveren.

Voor het realiseren van deze doelstelling denken we aan de volgende vier pijlers: ontmoeting – cultuur- maatschappij en samenleving – experimenteerplek.

Lees meer