Visie

Ontmoeting

Ontmoeting speelt een essentiële rol : mensen die elkaar ontmoeten, voor, tijdens en na de diverse performances, activiteiten. Het biedt ruimte om elkaar te leren kennen, samen door te praten over hetgeen ‘op het podium ‘geboden wordt, te genieten van een kop koffie of thee of samen een glas wijn of bier te drinken. Wij geloven, dat het vice á vice contact van mensen kan bijdragen tot meer empathie, nieuwe gezichtspunten en betere menselijke relaties.

Cultuur

Kleinkunst

Hierbij wordt gedacht aan cabaret, stand-up comedians, performances door kleine groepen of solo optredens

Muziek

Deze categorie bevat verschillende elementen, zoals klassieke concerten (bijv. strijkkwartetten, pianoconcerten), jazzconcerten en vocale optredens. Laagdrempeliger is te denken aan avonden waarop een bepaalde band of artiest centraal staat

Verhaalkunst

Er wordt een podium geboden voor poëzie-avonden, “Nacht van het verhaal ‘, ‘Lief Dagboek ‘, voor boekpresentaties en schrijvers/sters. Ook hier is, afhankelijk van de inhoud en vorm van de activiteit, de interactie tussen performer en publiek wezenlijk : we streven naar zoveel mogelijk ‘dialoog ‘i.p.v. monologen. Al eeuwenlang vertellen mensen (elkaar) verhalen, verhalen uit diverse tradities en culturen. “De verbeelding ‘streeft er naar om die ‘verhaalcultuur ‘levend te houden door bijv. een serie leerhuisavonden aan te bieden (geënt op de Bijbelse Verhaalkunst) of een serie avonden over de Koran, of boeken van bekende schrijvers/sters.

Films en documentaires

Anders dan het gesproken woord of muziek doen, kunnen films en documentaires op hun eigen manier onze beeldvorming verdiepen, veranderen, verrijken. Zij kunnen diverse emoties en reacties oproepen die het waard zijn met elkaar te delen. Films en documentaires zijn ook dikwijls een spiegel voor onze eigen ziel en de ziel van onze maatschappij en wereld. Daarom zijn ze evenzeer onderdeel van de volgende pijler (maatschappij en samenleving)

Maatschappij en samenleving

Onder deze pijler vallen activiteiten als informatie- en discussieavonden over relevante ontwikkelingen.

Als medium kunnen naast inleiders/sters ook films en/of documentaires gebruikt worden.

Ook politiek-maatschappelijke debatten en controversiële ethische thema’s hebben een plek binnen deze pijler. Voor filosofen en andere wetenschappers is er een podium om in gesprek te gaan over hun visies en ideeën aangaande een humane samenleving; een wereld dichtbij en verder weg, waar mensen niet alleen het geluk van zichzelf, maar ook dat van anderen nastreven.

Experimenteerplek

Naast deze drie pijlers wordt ruimte geboden aan jong en nieuw talent. Een podium voor try-outs, voor beginnende comedians, dichters/dichteressen, schrijvers/schrijfsters, musici. Een podium voor mensen die een ‘verhaal ‘willen vertellen en dat willen delen met anderen om te ‘ontregelen ‘, te confronteren, aan het denken te zetten, maar ook zeker ter ontspanning en vermaak.

Hopelijk zal ook bij de diverse activiteiten de lach en de humor ruimschoots klinken.

 

Doelgroep en concurrentie

De doelgroep is een divers publiek van 18 jaar en ouder. Ze bestaat uit mensen uit de regio Rheden en omstreken. De doelgroep bestaat uit mensen die geïnteresseerd zijn in één of meerdere van de hiervoor genoemde pijlers.

‘De Verbeelding ‘ zal alleen kans van slagen hebben, als het zich weet te onderscheiden door eigenheid, sfeer, kwaliteit, laagdrempeligheid. Onder deze laatste noemer valt ook de toegangsprijs. Er wordt naar gestreefd om het programma-aanbod voor iedereen (ook met een kleine beurs) toegankelijk te laten zijn.

Organisatie en rollen

De organisatie en uitvoering van het programma ligt volledig in handen van de initiatiefnemers. Concreet betekent dit dat zij verantwoordelijk zijn voor de programmering, de organisatie en uitvoering daarvan.

Op onderdelen van de programmering waar samenwerking met andere aanbieders van culturele en andere activiteiten voor de hand ligt, zal die samenwerking worden gezocht.